Sản phẩm
Nhập tên sản phẩm...
Tiếng Việt
Cung cấp thiết bị mã vạch
GIÁ THƯƠNG LƯỢNG
Tình trạng: Đang mở
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời hạn: Còn 8 ngày
Nhà cung cấp
Mô tả chi tiết

Cung cấp các sản phẩm - thiết bị Mã vạch
Máy quét PDA
Máy quét mã vạch 1D/2D
Máy in mã vạch
Máy in Bill
Máy bán hàng POS
Giải pháp phần mềm kiểm kê, nhập xuất tồn
Giải pháp tích hợp mã vạch vào ERP
Giải pháp check in bằng mã vạch

NHÀ CUNG CẤP
(Máy Móc Văn Phòng)